من کنت مولاه فهذا علی مولاه

من کنت مولاه فهذا علی مولاه
طراح: عباس گودرزی
منبع خبر : mehrnews.com