۶۰۰ نفر در دیرالزور سوریه به آشتی ملی پیوستند

۶۰۰ نفر در دیرالزور سوریه به آشتی ملی پیوستند
خبرگزاری رسمی سوریه از بررسی وضعیت ۶۰۰ نفر در دیرالزور سوریه که دست شان به خون آغشته نشده است، خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com