پیش‌بینی ۳۰ طرح پیشران برای تامین امنیت غذایی

پیش‌بینی ۳۰ طرح پیشران برای تامین امنیت غذایی
رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت در بخش کشاورزی گفت: ۳۰ طرح پیشران با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در راستای امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است.
منبع خبر : iribnews.ir