حذف عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و لبنی

حذف عوارض صادراتی محصولات پروتئینی و لبنی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصویب ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی برخی از محصولات پروتئینی و لبنی حذف شد.
منبع خبر : iribnews.ir