طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید می‌برد

طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید می‌برد
 کارشناس اقتصادی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌های سرگردان را از سمت فعالیت‌های غیر مولد به سمت تولید سوق می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir