سطح خطرناک آلودگی هوا در ایستگاه امام خمینی تهران

سطح خطرناک آلودگی هوا در ایستگاه امام خمینی تهران
شاخص کیفیت هوا در ۱۷ شهر و شهرستان، نشان از حد ناسالم آلودگی هوا دارد.
منبع خبر : iribnews.ir