رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران

رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 گفت: با احصاء و بازبینی های مکرر در صورت نیاز اقدامات رفع خطر در معابر و میادین این منطقه انجام می گیرد.

رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران

رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران

رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران - صاحبخبر

رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران - صاحبخبر
رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران

رفع بزرگترین معضل ترافیکی شرق و شمال شرق شهر تهران ...

رفع بزرگترین معضل ترافیکی شرق و شمال شرق شهر تهران ...
shahr.ir › news › رفع-خطرهای-ترافیکی-در-شمال-شرق...

رفع گره ترافیکی جنوب شرق تهران اولویت کاری حوزه حمل و نقل است

رفع گره ترافیکی جنوب شرق تهران اولویت کاری حوزه حمل و نقل است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۴ از رفع خطرهای احتمالی ترافیکی در منطقه خبر داد و گفت: با احصاء و بازبینیهای مکرر در صورت نیاز ...

رفع گره ترافیکی جنوب شرق تهران با اجرای کامل کمربندی قلعه نو از ...

رفع گره ترافیکی جنوب شرق تهران با اجرای کامل کمربندی قلعه نو از ...
رفع خطرهای ترافیکی در شمال شرق تهران - صاحبخبر

رفع گره ترافیکی میدان فتح پایتخت کلید خورد - ایرنا

رفع گره ترافیکی میدان فتح پایتخت کلید خورد - ایرنا
sahebkhabar.ir › news › رفع-خطرهای-ترافیکی-در-شم...

رفع خطر از گود پرخطر17 متری در شرق تهران

رفع خطر از گود پرخطر17 متری در شرق تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 گفت: با احصاء و بازبینی های مکرر در صورت نیاز اقدامات رفع خطر در معابر و میادین این منطقه انجام می ...

منطقه19|رفع خطر فرونشست ناشی از عبور مترو در بزرگراه شهید هاشمی

منطقه19|رفع خطر فرونشست ناشی از عبور مترو در بزرگراه شهید هاشمی
رفع بزرگترین معضل ترافیکی شرق و شمال شرق شهر تهران ...

به منظور رفع موانع و مشکلات ترافیکی شمال بیمارستان، معاون حمل و ...

به منظور رفع موانع و مشکلات ترافیکی شمال بیمارستان، معاون حمل و ...
رفع بزرگترین معضل ترافیکی شرق و شمال شرق شهر تهران. تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۶۱۵۸. [درخواست حذف این خبر].
منبع خبر : iribnews.ir