طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اصلاح شد

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را اصلاح کردند.

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها اصلاح شد - خبرگزاری مهر

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها اصلاح شد - خبرگزاری مهر

اصلاح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها - ایمنا

اصلاح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها - ایمنا
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اصلاح شد

طرح ساماندهی بازار اجارهبهای مسکن اصلاح شد - ایسنا

طرح ساماندهی بازار اجارهبهای مسکن اصلاح شد - ایسنا
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها اصلاح شد - خبرگزاری مهر

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار اجاره بها اصلاح شد - مشرق نیوز

ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار اجاره بها اصلاح شد - مشرق نیوز
www.mehrnews.com › news › طرح-ساماندهی-بازار-مس...

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اصلاح شد | نمایندگان - مهر

طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اصلاح شد | نمایندگان - مهر
بر این اساس تبصره ۲ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- بنگاههای مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک ...

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها - مرکز پژوهشها

طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها - مرکز پژوهشها
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها اصلاح شد

تایید نشدن طرح
منبع خبر : mehrnews.com