تهیه پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی نخبگان از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک

تهیه پیش‌نویس اولیه بسته سیاستی نخبگان از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک
دومین نشست از سلسله جلسات بررسی مسائل نخبگان، در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir