عباس پور: موافق تفکیک وزارت صمت هستم

عباس پور: موافق تفکیک وزارت صمت هستم
سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: تفکیک وزارتخانه صمت باعث توجه وزارت صنعت و معدن به بخش تولید خواهد شد.
منبع خبر : iribnews.ir