مجلس ایران قطعا مقابله به مثل خواهد کرد

مجلس ایران قطعا مقابله به مثل خواهد کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هشدار می‌دهم در صورت نهایی شدن تصمیم پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران ، مجلس ایران قطعا مقابله به مثل خواهد کرد
منبع خبر : iribnews.ir