چگونه از کودکان در برابر اخبار ناگوار مراقبت کنیم؟

توصیه می‌شود موقع شنیدن اخبار شوکه کننده و ناگهانی کنار فرزندتان باشید و با آرامش و توضیحات از سهمگین بودن حادثه کاهش دهید.
منبع خبر : iribnews.ir