اجرای طرح دوام در پایتخت

اجرای طرح دوام در پایتخت
شهردار منطقه ۱۳ از اجرای طرح دوام در مساجد منطقه خبر داد و بر لزوم پایدارسازی، بازآموزی و استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های دوام در اقدامات امدادی تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir