تأمین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای صنایع

تأمین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای صنایع
مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار برنامه‌ریزی وزارت صمت، از تأمین ۳۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای صنایع با طرح تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir