دومین روز برگزاری کنکور زمستانی ۱۴۰۲

دومین روز برگزاری کنکور زمستانی ۱۴۰۲
دومین روز از نخستین آزمون سراسری دو نوبتی،به ایستگاه پایانی رسید.
منبع خبر : iribnews.ir