خصوصی سازی قرمز و آبی های پایتخت منع قانونی ندارد

خصوصی سازی قرمز و آبی های پایتخت منع قانونی ندارد
معاون وزیر تعاون گفت: اصل‌های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اجازه خصوصی شدن قرمز و آبی‌های پایتخت را داده است.
منبع خبر : iribnews.ir