همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود

همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود
همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود ...

همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود ...

همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود

همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود
همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود ...

برگزاری همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری

برگزاری همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری
در این همایش از مجریان و مجموعههای برتر نیز تقدیر میشود. بشری یک روش آموزش نوین قرآن است و ۲۲ سال فعالیت دارد. در این روش کتاب، جزوه و ...

خبرهای مذهبی - خبر فارسی

خبرهای مذهبی - خبر فارسی
همایش تجلیل از نو مربیان و مجریان برتر طرح بشری برگزار می شود

تجلیل از مربیان طرح
منبع خبر : iribnews.ir