تاکید عصائب اهل الحق عراق بر حمایت از بسیج مردمی

تاکید عصائب اهل الحق عراق بر حمایت از بسیج مردمی
جنبش عصائب اهل الحق در عراق تصریح کرد وجود بسیج مردمی, قدرت عراق برای برقراری امنیت و ثبات در کشور به شمار می رود و در عین حال قدرتی ضد طرح های صهیونیستی است.
منبع خبر : iribnews.ir