کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد
نمایندگان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به کلیات این لایحه رأی موافق دادند.
منبع خبر : iribnews.ir