بررسی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت

بررسی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، «اصلاح ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد.
منبع خبر : iribnews.ir