ضرورت تسهیل دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی

ضرورت تسهیل دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی
سران قوا با مسئولیت آفرین خواندن حضور مردم در صحنه برای مسئولان، بر تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی تاکید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir