ایجاد شفافیت در چرخه تجارت

ایجاد شفافیت در چرخه تجارت
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه جامع تجارت می‌تواند اثرات مثبتی در چرخه تجارت داشته باشد.
منبع خبر : iribnews.ir