ضرورت افزایش سهمیه جذب نیروی متخصص در ادارات اصفهان

استاندار اصفهان گفت: کمبود نیروی متخصص در پست‌های سازمانی سبب نارضایتی مردم شده و ادامه این روند که از سالیان گذشته رقم خورده، در شأن دولت نیست.
منبع خبر : yjc.news