تصویب افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی فوق العاده

تصویب افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان در مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده ذوب آهن اصفهان ۳۰ دی ماه در تالار آهن روابط عمومی این شرکت برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir