تشکیل کمیسیون خدمت و محرومیت‌زدایی

تشکیل کمیسیون خدمت و محرومیت‌زدایی
کمیسیون مشترک خدمت و محرومیت‌زدایی برای نخستین بار در مجلس یازدهم تشکیل و علی موسوی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.
منبع خبر : iribnews.ir