ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل پرداخت می‌شود

ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل پرداخت می‌شود
رئیسی گفت: دولت در آغاز کار با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و هر ماه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل پرداخت می شود، اما به برکت عزت و اقتدار مردم بدون تعهد جدیدی برای کشور، دولت صادرات نفتی را به حد قابل قبولی رسانده است.
منبع خبر : iribnews.ir