آلودگی هوای تهران از فراز برج میلاد‎

آلودگی هوای تهران از فراز برج میلاد‎
نمای پایتخت از فراز برج میلاد‎، در حالی که شاخص آلودگی هوا در بازه ۱۰۱-۱۵۰ (ناسالم برای گروه حساس) است.
منبع خبر : iribnews.ir