بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان
بنابر داده‌های بانک جهانی روسیه برای نخستین پس از سال ۲۰۱۴ با تولید رقمی بالغ بر ۲.۳ تریلیون دلار کالا و خدمات در سال ۲۰۲۲ در ردیف هشتمین اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفت.

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت - خبرگزاری مهر

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت - خبرگزاری مهر

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان - خبرگزاری صدا و سیما

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان - خبرگزاری صدا و سیما
روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت - خبرگزاری مهر

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان - قدس آنلاین

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان - قدس آنلاین
www.mehrnews.com › news › روسیه-به-جمع-۱۰-اقت...

بازگشت روسیه به جمع ده اقتصاد بزرگ جهان - ایصال نیوز

بازگشت روسیه به جمع ده اقتصاد بزرگ جهان - ایصال نیوز
دادههای بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ با تولید ناخالص داخلی صوری(بدون احتساب تاثیر تورمی) معادل حدود ۲۵.۵ تریلیون دلار، ...

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان - خبرگزاری صدا و سیما

بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان - خبرگزاری صدا و سیما
بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان - خبرگزاری صدا و سیما

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت - مهر

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت - مهر
www.iribnews.ir › بین الملل › اقتصادی

ده اقتصاد برتر دنیا مشخص شدند بازگشت روسیه به جمع اقتصاد های ...

ده اقتصاد برتر دنیا مشخص شدند بازگشت روسیه به جمع اقتصاد های ...
بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اینترنتی نشریهی اسپوتنیک، روسیه نخستین ...

بازگشت روسیه به جمع ده اقتصاد بزرگ جهان - اسپوتنیک

بازگشت روسیه به جمع ده اقتصاد بزرگ جهان - اسپوتنیک
بازگشت روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان - قدس آنلاین

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت

روسیه به جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان بازگشت
www.qudsonline.ir › بینالملل
منبع خبر : iribnews.ir