افتتاح مجموعه رفاهی و درمانی در سرای احسان توسط وزیر محترم دادگستری

افتتاح مجموعه رفاهی و درمانی در سرای احسان توسط وزیر محترم دادگستری
منبع خبر : iribnews.ir