جزییات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد
­سرپرست مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران با اعلام خبر درج سه شرکت در هشتمین بازار فرابورس ایران، جزییاتی از نحوه انجام معاملات و چگونگی خریدوفروش سهام در این بازار را تشریح کرد.

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد - خبرگزاری مهر

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد - خبرگزاری مهر

جزئیات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد - ایسنا

جزئیات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد - ایسنا
جزییات معاملات سهام در بازار توافقی تشریح شد - خبرگزاری مهر

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی | سرپرست مدیریت عملیات - قطره

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی | سرپرست مدیریت عملیات - قطره
www.mehrnews.com › news › جزییات-معاملات-سهام-در...

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی فرابورس | سرپرست مدیریت - قطره

جزییات معاملات سهام در بازار توافقی فرابورس | سرپرست مدیریت - قطره
غزنوی افزود: سهامداران بازار توافقی میتوانند سفارش فروش سهام خرد در تملک خود را در این بازار ثبت کنند اما امکان خرید سهام به صورت خرد در این ...

جزئیات آغاز بهکار
منبع خبر : iribnews.ir