فراخوان ۴ مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی

فراخوان ۴ مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی
شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی فراخوان ۴ مناقصه عمومی یک مرحله‌ای داد.
منبع خبر : iribnews.ir