افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود

افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود
نماینده ویژه رییس جمهور و رییس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان گفت: افغانستان می‌تواند متحد راهبردی ایران شود.

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - خبرگزاری صدا و سیما

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - خبرگزاری صدا و سیما

افغانستان متحد راهبردی ایران - خبرگزاری صدا و سیما

افغانستان متحد راهبردی ایران - خبرگزاری صدا و سیما
افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - خبرگزاری صدا و سیما

افغانستان می تواند شریک راهبردی ایران شود

افغانستان می تواند شریک راهبردی ایران شود
www.iribnews.ir › فیلم › سیاسی

صدا و سیما - افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - صاحبخبر

صدا و سیما - افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - صاحبخبر
نماینده ویژه رییس جمهور و رییس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان گفت: افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود. تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲- ۲۳:۰۰.

صدا و سیما - افغانستان متحد راهبردی ایران - صاحبخبر

صدا و سیما - افغانستان متحد راهبردی ایران - صاحبخبر
افغانستان متحد راهبردی ایران - خبرگزاری صدا و سیما

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - نماوید

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - نماوید
نماینده ویژه رییس جمهور و رییس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان گفت، افغانستان می تواند متحد راهبردی ایران شود.کاظمی قمی امروز در نشست با ...

ایران به تبدیل افغانستان به عنوان شریک راهبردی خود تأکید کرد | آوا

ایران به تبدیل افغانستان به عنوان شریک راهبردی خود تأکید کرد | آوا
افغانستان می تواند شریک راهبردی ایران شود

افغانستان، متحد راهبردی و مکمل اقتصادی ایران است - بازار

افغانستان، متحد راهبردی و مکمل اقتصادی ایران است - بازار
www.yjc.ir › افغانستان › افغانستان

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - Vista.ir

افغانستان میتواند متحد راهبردی ایران شود - Vista.ir
کاظمی قمی همچنین با اشاره به مشترکات میان دو کشور افزود افغانستان همسایه ای است که می تواند در سیاست خارجی ایران متحد راهبردی شود.
منبع خبر : iribnews.ir