ابربدهکاران بانکی با ۲۰۰۰ همت؛ در رصد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

ابربدهکاران بانکی با ۲۰۰۰ همت؛ در رصد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی پرونده کلان ۲۰۰۰ میلیارد تومانی ابربدهکاران بانکی را با شناسایی بدهکاران ۱۰۰ میلیارد تومانی به نظام بانکی کشور رونمایی و آغاز کرد.
منبع خبر : iribnews.ir