امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد
در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه سوریه، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظر شد.

امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد

امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد
امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد - خبرگزاری مهر

امیرعبداللهیان از فیصل المقداد استقبال کرد - دنیای اقتصاد

امیرعبداللهیان از فیصل المقداد استقبال کرد - دنیای اقتصاد
www.mehrnews.com › news › امیرعبداللهیان-با-فی...

استقبال امیر عبداللهیان از فیصل المقداد - ایسنا

استقبال امیر عبداللهیان از فیصل المقداد - ایسنا
امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد. در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه سوریه، در خصوص تحولات منطقهای و ...

امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد

امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد
امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد | در گفتگوی تلفنی - مهر

امیرعبداللهیان با فیصل المقداد گفتگو کرد | در گفتگوی تلفنی - مهر
www.mashreghnews.ir › news › امیرعبداللهیان-در-خ...

گفتگو و تبادل نظر دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و ...

گفتگو و تبادل نظر دکتر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و ...
امیرعبداللهیان در خصوص تحولات منطقهای با فیصل المقداد گفتگو کرد. در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه سوریه، در خصوص ...

تماس تلفنی فیصل مقداد با امیرعبداللهیان؛ تأکید تهران بر حمایت از ...

تماس تلفنی فیصل مقداد با امیرعبداللهیان؛ تأکید تهران بر حمایت از ...
امیرعبداللهیان از فیصل المقداد استقبال کرد - دنیای اقتصاد

گفتگوی تلفنی فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه با دکتر ...

گفتگوی تلفنی فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه با دکتر ...
donya-e-eqtesad.com › سایت خوان
منبع خبر : mehrnews.com