کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به چاپ دوازدهم رسید.

کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده» به چاپ دوازدهم رسید.
کتاب «آنک آن یتیم نظر کرده»  مجموعه ای که تاریخ اسلام را به زبان داستانی برای مخاطب بازگو می کند به چاپ دوازدهم رسید.

کتاب
منبع خبر : iribnews.ir