هزینه کرد درآمد فروش مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای

هزینه کرد درآمد فروش مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای
با رای مجلس، سازمان انرژی اتمی مکلف شد که مواد پرتوزا را پس از فرآوری به فروش برساند که درآمد حاصل از آن صرف توسعه صنعت هسته‌ای و چرخه سوخت می‌شود.

هزینه کرد درآمد فروش مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای

هزینه کرد درآمد فروش مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای

منابع حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد ... - ISNA

منابع حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد ... - ISNA
هزینه کرد درآمد فروش مواد پرتوزا برای توسعه صنعت هسته ای

مصارف حاصل از فروش مواد پرتوزا مشخص شد - ایرنا

مصارف حاصل از فروش مواد پرتوزا مشخص شد - ایرنا
www.iribnews.ir › سیاسی › مجلس

منابع حاصل از فروش مواد معدنی صرف خرید
منبع خبر : iribnews.ir