سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد

سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی وزیر امور خارجه عراق در راس هیاتی عازم بغداد شد.

سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد - خبرگزاری صدا و سیما

سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد - خبرگزاری صدا و سیما

توضیحات وزارت خارجه عراق درباره سفر امیرعبداللهیان به بغداد

توضیحات وزارت خارجه عراق درباره سفر امیرعبداللهیان به بغداد
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به بغداد

وزیر امور خارجه در راس هیاتی عازم بغداد شد

وزیر امور خارجه در راس هیاتی عازم بغداد شد
سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد

سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد - خبرگزاری صدا و سیما

سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد - خبرگزاری صدا و سیما
سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد - خبرگزاری صدا و سیما

جزئیات سفر امیر عبداللهیان به بغداد از زبان سخنگوی وزارت خارجه عراق

جزئیات سفر امیر عبداللهیان به بغداد از زبان سخنگوی وزارت خارجه عراق
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

دعوت وزیر امور خارجه عراق از امیرعبداللهیان برای سفر به بغداد - ایسنا

دعوت وزیر امور خارجه عراق از امیرعبداللهیان برای سفر به بغداد - ایسنا
سفر وزیر امورخارجه کشورمان به بغداد · مقام عراقی: داعش همچنان تهدیدی برای امنیت عراق است · السودانی: عراق به نیروهای رزمی بیگانه نیازی ندارد.

در بغداد چه خبر است؟ - شرق

در بغداد چه خبر است؟ - شرق
توضیحات وزارت خارجه عراق درباره سفر امیرعبداللهیان به بغداد

دعوت وزیر امور خارجه عراق از امیرعبداللهیان برای سفر به بغداد

دعوت وزیر امور خارجه عراق از امیرعبداللهیان برای سفر به بغداد
www.farsnews.ir › بین الملل › ایران در جهان

امیرعبدالهیان وارد بغداد شد - ایرنا

امیرعبدالهیان وارد بغداد شد - ایرنا
سخنگوی وزارت خارجه عراق خبر داد که وزیر خارجه ایران در سفر خود به بغداد با نخستوزیر، رئیس پارلمان و رئیسجمهور، وزیر خارجه و همچنین رئیس ...
منبع خبر : iribnews.ir