دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل گفت: برای برگزاری همایش بین المللی امناء الرسل چهار هزار کارت دعوت برای اندیشمندن، محققان، نویسندگان، و مسئولان مراکز و موسسات علمی حوزوی تدارک دیده شده است.

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل
www.hawzahnews.com › news › دعوت-از-چهار-هزار-نخ...

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بینالمللی امناءالرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بینالمللی امناءالرسل
حوزه/ اولین کنگره از سلسله کنگره های امناءالرسل با پاسداشت از مقام علمی آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان به ابتکار حوزه علمیه قم به ...

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل
www.ghatreh.com › news › دعوت-چهار-هزار-نخبه-حوزو...

دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل خبر داد: دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای

دبیر اجرایی کنگره امناء الرسل خبر داد: دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای
حوزه/ اولین کنگره از سلسله کنگره های امناءالرسل با پاسداشت از مقام علمی آیت الله سید محمد مهدی موسوی الخرسان ب.

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل

دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناء الرسل
دعوت از چهار هزار نخبه حوزوی برای حضور در کنگره بین المللی امناءالرسل

بایگانیهای اجرای طرح ویزیت و داروی رایگان ویژه هفته بسیج در حرم ...

بایگانیهای اجرای طرح ویزیت و داروی رایگان ویژه هفته بسیج در حرم ...
www.ghatreh.com › news › دعوت-چهار-هزار-نخبه-حوزو...
منبع خبر : iribnews.ir