حضور در نمایشگاه‌های کتاب منطقه‌ای راهبردی است

حضور در نمایشگاه‌های کتاب منطقه‌ای راهبردی است
مدیر انتشارات جمال با بیان اینکه در دو سال اخیر با حضور جدی در نمایشگاه‌های کتاب منطقه‌ای بسیار راهبردی کار کرده ایم، گفت: حضور ناشران در نمایشگاه‌های کتاب عراق، لبنان، سوریه و عمان، منجر به قرارداد و حرکت فرهنگی شده است.

حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما
حضور در نمایشگاه های کتاب منطقه ای راهبردی است

حضور در نمایشگاه های کتاب منطقه ای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

حضور در نمایشگاه های کتاب منطقه ای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما
حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

دعوت از عربستان برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران - خبر فارسی

دعوت از عربستان برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران - خبر فارسی
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › کتاب و مطبوعات

ضرورت توجه به ظرفیتهای نمایشگاههای کتاب در منطقه - ایرنا

ضرورت توجه به ظرفیتهای نمایشگاههای کتاب در منطقه - ایرنا
مدیر انتشارات جمال با بیان اینکه در دو سال اخیر با حضور جدی در نمایشگاههای کتاب منطقهای بسیار راهبردی کار کرده ایم، گفت: حضور ناشران در ...

نمایشگاه کتاب با نمایشگاههای منطقهای و تخصصی غنیتر شود - ایبنا

نمایشگاه کتاب با نمایشگاههای منطقهای و تخصصی غنیتر شود - ایبنا
حضور در نمایشگاههای کتاب منطقهای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

پژوهشکده مطالعات راهبردی با عناوین جدید سیاسی در نمایشگاه کتاب

پژوهشکده مطالعات راهبردی با عناوین جدید سیاسی در نمایشگاه کتاب
علیرضا سبحانی نسب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره حضور این انتشارات در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب دهلی نو گفت: ...

خانه کتاب از ناشران توانمند در عرصه بین المللی حمایت می کند

خانه کتاب از ناشران توانمند در عرصه بین المللی حمایت می کند
حضور در نمایشگاه های کتاب منطقه ای راهبردی است - خبرگزاری صدا و سیما

نمايشگاه كتاب . . . - بارش انديشه

نمايشگاه كتاب . . . - بارش انديشه
مدیر انتشارات جمال با بیان اینکه در دو سال اخیر با حضور جدی در نمایشگاه های کتاب منطقه ای بسیار راهبردی کار کرده ایم، گفت: حضور ناشران در نمایشگاه های کتاب ...
منبع خبر : iribnews.ir