حذف ژن‌های مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی

حذف ژن‌های مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی
گروهی از محققان از نانوذرات لیپیدی حاوی mRNA برای تحریک غیرتهاجمی و انتخابی مرگ سلولی در سلول‌های بنیادی خون موش‌های زنده استفاده کرده‌اند.

حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما

حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما

حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما

حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما
حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما

ارزیابی ایمنی زایی حاملین نانوذرات PLGA حاوی آنتی ژن لیپوپلی ...

ارزیابی ایمنی زایی حاملین نانوذرات PLGA حاوی آنتی ژن لیپوپلی ...
www.iribnews.ir › علمی و فرهنگی › علم و فناوری

بررسی اثرات سیتوتوکسیسیته، لیپید پراکسیداسیون و آپوپتوز ...

بررسی اثرات سیتوتوکسیسیته، لیپید پراکسیداسیون و آپوپتوز ...
نانوذرات لیپیدی برای کشتن سلولها و حذف ژنهای مخرب استفاده شدند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، چندین روش ...

اثرات محافظتی نانوذرات در درمان ضایعات سیستم عصبی: یک مرور روایی

اثرات محافظتی نانوذرات در درمان ضایعات سیستم عصبی: یک مرور روایی
مقالاتِ تحقیقاتی برای حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی

روش جدید درمان سرطان با ذرات چربی | وب سایت دکتر عطاالله رسولی

روش جدید درمان سرطان با ذرات چربی | وب سایت دکتر عطاالله رسولی
حذف ژنهای مخرب با استفاده از نانوذرات لیپیدی - خبرگزاری صدا و سیما

[PDF] سیستم جامع آموزش فناوری نانو

[PDF] سیستم جامع آموزش فناوری نانو
محققان نانوذرات لیپیدی را برای هدف قرار دادن HSCها با استفاده از آنتیبادی که به پروتئین CD 117 که معمولاً در سطح این سلولها یافت میشود، ...

فناوری نانو در تشخیص و درمان بیماریها

فناوری نانو در تشخیص و درمان بیماریها
ارزیابی ایمنی زایی حاملین نانوذرات PLGA حاوی آنتی ژن لیپوپلی ...

نانولولههای کربنی در پزشکی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

نانولولههای کربنی در پزشکی - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
هدف مطالعه حاضر استفاده از نانو ذرات Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) در طراحی واکسن با آنتیژن دتوکسیفیه شده لیپوپلیساکارید کلبسیلاپنومونیه K2O1 در مدل ...
منبع خبر : iribnews.ir