جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد
مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: مناطق آزاد ، باید به عنوان سکو یا یک محلی باشد برای پایلوت کردن جذب سرمایه گذار و فناوری های نوین صنایع خارجی .

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما
جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبر فارسی

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبر فارسی
www.iribnews.ir › اقتصادی › اقتصاد کلان

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد

جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش با حضور در برنامه ، روزی نو رادیو اقتصاد در باره هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشور ...

هدف از ایجاد مناطق آزاد چیست؟ محرومیت زدایی یا گره گشایی اقتصادی

هدف از ایجاد مناطق آزاد چیست؟ محرومیت زدایی یا گره گشایی اقتصادی
جذب فناوری های نوین نخستین هدف ایجاد مناطق آزاد - خبرگزاری صدا و سیما

جدیدترینهای
منبع خبر : iribnews.ir