تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد
زنجان-رئیس اورژانس زنجان گفت: تصادف زنجیره ای ۶دستگاه خودرو در آزادراه زنجان به قزوین ۹ مصدوم برجا گذاشت که توسط نیروهای امدادگر به مراکز درمانی منتقل شدند.

تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیره ای در آزاد راه زنجان به قزوین ۹ مصدوم برجا گذاشت - ایرنا

تصادف زنجیره ای در آزاد راه زنجان به قزوین ۹ مصدوم برجا گذاشت - ایرنا
تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد - ایمنا

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد - ایمنا
تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد - ایمنا

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد - ایمنا
www.mehrnews.com › news › تصادف-زنجیره-ای-در-آ...

تصادف زنجیرهای ۴۰ خودرو در آزادراه زنجان ـ قزوین با ۱۶ مصدوم و کشته

تصادف زنجیرهای ۴۰ خودرو در آزادراه زنجان ـ قزوین با ۱۶ مصدوم و کشته
زنجان-رئیس اورژانس زنجان گفت: تصادف زنجیره ای ۶دستگاه خودرو در آزادراه زنجان به قزوین ۹ مصدوم برجا گذاشت که توسط نیروهای امدادگر به مراکز ...

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان - قزوین ۹ زخمی بر جای گذاشت - ISNA

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان - قزوین ۹ زخمی بر جای گذاشت - ISNA
تصادف زنجیره ای در آزاد راه زنجان به قزوین ۹ مصدوم برجا گذاشت - ایرنا

تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین 9 نفر را مصدوم کرد

تصادف زنجیره ای در آزادراه زنجان- قزوین 9 نفر را مصدوم کرد
www.irna.ir › news › تصادف-زنجیره-ای-در-آزاد-راه-زن...

تصادف زنجیرهای ۴۰ خودرو در آزادراه زنجان - قزوین ۱۵ مصدوم و یک کشته ...

تصادف زنجیرهای ۴۰ خودرو در آزادراه زنجان - قزوین ۱۵ مصدوم و یک کشته ...
وی اضافه کرد: یک مصدوم هم توسط کد هلال احمر به بیمارستان بوعلی سینای خرمدره منتقل شد. تقی لو افزود:با جانمایی استاندارد پایگاههای اورژانس ۱۱۵ ...

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان - قزوین ۹ نفر بر جای گذاشت - ایسنا

تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان - قزوین ۹ نفر بر جای گذاشت - ایسنا
تصادف زنجیرهای در آزادراه زنجان- قزوین ۹ نفر را مصدوم کرد - ایمنا
منبع خبر : mehrnews.com