تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت:رانندگان تاکسی که کرایه‌ها را هوشمند دریافت کنند، تشویق می‌شوند.

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما
تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبر فارسی

تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبر فارسی
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

برای اولین بار؛ یک طرح تشویقی ویژه تاکسیرانان تهران - دنیای اقتصاد

برای اولین بار؛ یک طرح تشویقی ویژه تاکسیرانان تهران - دنیای اقتصاد
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت:بلافاصله بعد از واریز کرایه، پیامک پرداخت کرایه مانند تراکنشهای بانکی برای رانندگان ارسال میشود. اطمینان ...

تشویق رانندگان منضبط پایتخت - تین نیوز

تشویق رانندگان منضبط پایتخت - تین نیوز
تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبرگزاری صدا و سیما

اهدای لاستیک به رانندگان تاکسی در طرح پرداخت الکترونیک کرایه

اهدای لاستیک به رانندگان تاکسی در طرح پرداخت الکترونیک کرایه
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت، در موضوع دریافت کرایه به صورت الکترونیکی، به 400 راننده ای که بیشترین تراکنش و دریافت مبلغ کرایه از ...

تشویق رانندگان منضبط و رفتارهای خوب ترافیکی در پایتخت

تشویق رانندگان منضبط و رفتارهای خوب ترافیکی در پایتخت
تشویق رانندگان تاکسی در پایتخت - خبر فارسی

به این رانندگان تاکسی لاستیک مجانی داده می شود

به این رانندگان تاکسی لاستیک مجانی داده می شود
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت:رانندگان تاکسی که کرایه ها را هوشمند دریافت کنند، تشویق می شوند.

به این رانندگان تاکسی لاستیک مجانی داده می شود به این ... - صاحبخبر

به این رانندگان تاکسی لاستیک مجانی داده می شود به این ... - صاحبخبر
برای اولین بار؛ یک طرح تشویقی ویژه تاکسیرانان تهران - دنیای اقتصاد
منبع خبر : iribnews.ir