تاثیر ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان در «کتاب فرهنگ»

تاثیر ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان در «کتاب فرهنگ»
تاثیر ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان به‌مناسبت روز مقاومت اسلامی در برنامه «کتاب فرهنگ» امروز دوشنبه ۲۳ مرداد در رادیو فرهنگ بررسی می‌شود.

تاثیر ادبیات مقاومت بر تربیت فرزندان در
منبع خبر : iribnews.ir