برگزاری همایش پیاده روی "روز سالمند" در منطقه۲۱

برگزاری همایش پیاده روی
رئیس اداره ورزش شهرداری منطقه ۲۱ تهران از برپایی همایش پیاده روی "روز سالمند" با حضور بیش از ۴۸۰ نفر شهروند در منطقه۲۱ خبر داد. 

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته ملی جمعیت 1402

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته ملی جمعیت 1402

همایش پیاده روی با خانواده، روز جمعه در شورابیل برگزار می شود

همایش پیاده روی با خانواده، روز جمعه در شورابیل برگزار می شود
برگزاری همایش پیاده روی "روز سالمند " در منطقه۲۱

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش های ...

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ورزش های ...
سالمند "

برگزاری همایش پیاده روی (پویش سلامتی راقدم بزن) به مناسبت هفته ...

برگزاری همایش پیاده روی (پویش سلامتی راقدم بزن) به مناسبت هفته ...
برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته ملی جمعیت 1402

برگزاری همایش پیاده روی صبح گاهی به مناسبت روز جوان در دانشگاه فسا

برگزاری همایش پیاده روی صبح گاهی به مناسبت روز جوان در دانشگاه فسا
rey.tums.ac.ir › اخبار

همایش پیادهروی خانوادگی در سال جاری با شعار
منبع خبر : iribnews.ir