بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: ۶۰۳ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران را بانوان تشکیل می‌دهند.

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران - صاحبخبر

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران - صاحبخبر
بانوان، ۱۵ و نیم درصد داوطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران ...

بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران ...
بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

17 درصد داوطلبان انتخابات تهران، زنان هستند - خبرگزاری فارس

17 درصد داوطلبان انتخابات تهران، زنان هستند - خبرگزاری فارس
بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران

تعداد نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران اعلام شد

تعداد نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران اعلام شد
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

17 درصد داوطلبان انتخابات تهران، زنان هستند - خبر فارسی

17 درصد داوطلبان انتخابات تهران، زنان هستند - خبر فارسی
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: ۶۰۳ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران را بانوان تشکیل میدهند.

۱۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در تهران زن هستند - ایرنا

۱۷ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در تهران زن هستند - ایرنا
بانوان، ۱۵ و نیم درصد داطلبان انتخابات مجلس در استان تهران - صاحبخبر

۱۷درصد نامزدهای انتخابات مجلس در استان تهران بانوان هستند

۱۷درصد نامزدهای انتخابات مجلس در استان تهران بانوان هستند
sahebkhabar.ir › news › بانوان-۱۵-و-نیم-درصد-داطلبا...

تایید صلاحیت ۴۷.۳۱ درصد داوطلبان تهرانی برای حضور در انتخابات مجلس

تایید صلاحیت ۴۷.۳۱ درصد داوطلبان تهرانی برای حضور در انتخابات مجلس
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: ۶۰۳ نفر از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران را بانوان تشکیل میدهند.
منبع خبر : iribnews.ir