بازداشت پانزده عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان

بازداشت پانزده عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان
سخنگوی وزارت کشور افغانستان از بازداشت پانزده عامل انتحاری پاکستانی در این کشور خبر داد.

بازداشت پانزده عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان

بازداشت پانزده عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان

بازداشت عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان - خبرگزاری مهر

بازداشت عامل انتحاری پاکستانی در افغانستان - خبرگزاری مهر
وزارت داخله از

يك عامل انتحاري پاكستاني در قندهار بازداشت شد - خبرگزاری فارس

يك عامل انتحاري پاكستاني در قندهار بازداشت شد - خبرگزاری فارس
بازداشت

عامل انتحاری 13 ساله در افغانستان دستگیر شد - خبرگزاری فارس

عامل انتحاری 13 ساله در افغانستان دستگیر شد - خبرگزاری فارس
بیش از بیستوپنج حمله کننده

آخرین اخبار از حادثه تروریستی شاهچراغ چهار مظنون در این رابطه ...

آخرین اخبار از حادثه تروریستی شاهچراغ چهار مظنون در این رابطه ...
انتحاری

بازداشت مهاجران افغان در پاکستان؛
منبع خبر : iribnews.ir