افزایش پروازهای ایران_سوریه از ۱۵ خرداد

افزایش پروازهای ایران_سوریه از ۱۵ خرداد
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: درحال حاضر بخش آموزش‌ها و تعمیر و نگهداری آموزش نفرات مراقبت پرواز در حال انجام است و پروازهای ایران-سوریه برقرار است که از ۱۵ خردادماه افزایش می‌یابد.

افزایش پروازها بین ایران و سوریه از ۱۵ خرداد امسال - خبرگزاری فارس

افزایش پروازها بین ایران و سوریه از ۱۵ خرداد امسال - خبرگزاری فارس

پروازهای ایران و سوریه از ۱۵ خرداد افزایش مییابد - ایرنا

پروازهای ایران و سوریه از ۱۵ خرداد افزایش مییابد - ایرنا
افزایش پروازهای ایران سوریه از ۱۵ خرداد

افزایش پروازهای ایران و سوریه از ۱۵ خرداد - تقریب

افزایش پروازهای ایران و سوریه از ۱۵ خرداد - تقریب
افزایش پروازهای ایران_سوریه از ۱۵ خرداد

انجام اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد - شرق

انجام اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد - شرق
افزایش پروازها بین ایران و سوریه از ۱۵ خرداد امسال - خبرگزاری فارس

اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد ماه انجام میشود - مشرق نیوز

اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد ماه انجام میشود - مشرق نیوز
www.farsnews.ir › اقتصادی › راه و مسکن

افزایش پروازهای ایران-سوریه از 15 خردادماه | درحال حاضر بخش

افزایش پروازهای ایران-سوریه از 15 خردادماه | درحال حاضر بخش
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به همکاری ایران با سوریه در آموزش تعمیر و نگهداری و آموزش نفرات مراقبت پرواز، گفت: پروازها بین ایران و ...

انجام اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد - فردا نیوز

انجام اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد - فردا نیوز
پروازهای ایران و سوریه از ۱۵ خرداد افزایش مییابد - ایرنا

اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد ماه انجام میشود - قدس آنلاین

اولین پرواز زائران ایران به سوریه ۱۵ خرداد ماه انجام میشود - قدس آنلاین
www.irna.ir › news › پروازهای-ایران-و-سوریه-از-۱۵-خر...

ایران فرودگاههای سوریه را نوسازی میکند - جهان نيوز

ایران فرودگاههای سوریه را نوسازی میکند - جهان نيوز
وی اضافهکرد: با افزایش پروازهای دو کشور در حوزه جابهجایی زائر و تجار، فصل جدیدی از روابط ایران و سوریه رقم میخورد. رئیس سازمان هواپیمایی ...
منبع خبر : mehrnews.com