افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران
شهردار منطقه ۲۲ تهران از افزایش ۸۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی پهنه شمال غربی خبر داد.

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران

افزایش ۸۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۲۲ در نیمه دوم سال جاری

افزایش ۸۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۲۲ در نیمه دوم سال جاری
افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران - خبرگزاری صدا و ...

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران - خبرگزاری صدا و ...
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران - خبر فارسی

افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران - خبر فارسی
مسعود نصرتی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد خطوط حمل و نقلی منطقه ۲۲ فعال و در حال خدماترسانی به شهروندان است. شهردار منطقه ۲۲ گفت: در ...

افزایش 80 درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه 22 - خبر فارسی

افزایش 80 درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه 22 - خبر فارسی
افزایش ۸۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۲۲ در نیمه دوم سال جاری

بازطراحی پایانههای اتوبوسرانی و تاکسیرانی پهنه شمال غربی تهران

بازطراحی پایانههای اتوبوسرانی و تاکسیرانی پهنه شمال غربی تهران
shahr.ir › news › افزایش-۸۰-درصدی-ناوگان-اتوبوسرا...

ورود 146 اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی غرب تهران - تسنیم

ورود 146 اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی غرب تهران - تسنیم
شهردار منطقه ۲۲ از افزایش ناوگان اتوبوسرانی پهنه شمال غربی با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک در نیمه دوم سال جاری در این منطقه خبر داد.

معاون شهردار: ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده قطعی است - ایرنا

معاون شهردار: ۵۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده قطعی است - ایرنا
افزایش ناوگان اتوبوسرانی در پهنه شمال غربی تهران - خبرگزاری صدا و ...

اضافه شدن اتوبوسهای جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران - ایسنا

اضافه شدن اتوبوسهای جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران - ایسنا
شهر گرگان با جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفری فاقد خطوط بیآرتی است و بخش زیادی از سیستم ناوگان عمومی از تاکسی و اتوبوس تشکیل شده است. از مجموع ۳۰۰۰ ...
منبع خبر : iribnews.ir