اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پزونده ها

اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پزونده ها
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو دستور موقت در خصوص تخلف تماشاگران یک تیم فوتسال و مدیر تیم سایپا صادر کرد.

اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی ...

اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی ...

دستور موقت کمیته انضباطی و ممنوعیت ورود برخی افراد به ورزشگاهها

دستور موقت کمیته انضباطی و ممنوعیت ورود برخی افراد به ورزشگاهها
اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پرونده ها

اعلام دو دستور موقت از سوی کمیته انضباطی - فدراسیون فوتبال

اعلام دو دستور موقت از سوی کمیته انضباطی - فدراسیون فوتبال
اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پزونده ها

برچسب ها - صدور دستور موقت - فدراسیون فوتبال

برچسب ها - صدور دستور موقت - فدراسیون فوتبال
اعلام دستور موقت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی ...

آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پرونده ها ...

آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برخی پرونده ها ...
www.iribnews.ir › ورزشی › فوتبال و فوتسال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، ابوالقاسم پور از حضور در کلیه ورزشگاههای فوتبال محروم است. وی دفاعیات خود را ظرف مدت ۴۸ ...

برچسب ها - انضباطی - فدراسیون فوتبال

برچسب ها - انضباطی - فدراسیون فوتبال
دستور موقت کمیته انضباطی و ممنوعیت ورود برخی افراد به ورزشگاهها

برچسب ها - کمیته استیناف - فدراسیون فوتبال

برچسب ها - کمیته استیناف - فدراسیون فوتبال
www.farsnews.ir › ورزشی › فوتبال ایران

برچسب ها - رای - فدراسیون فوتبال

برچسب ها - رای - فدراسیون فوتبال
لذا به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبرده از ورود به کلیه ورزشگاههای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم است و ...
منبع خبر : iribnews.ir